Het sponsorbeleid van Luctor et Emergo

Luctor et Emergo streeft ernaar om voor haar leden méér te kunnen betekenen dan louter alleen een voetbalvereniging. Wij zijn ons ervan bewust dat een vereniging in de huidige tijdsgeest ook sociaal – maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Het is belangrijk om niet alleen met de leden, maar óók met de Almelose gemeenschap een sterke binding te hebben.

Luctor et Emergo denkt dat de relatie met haar leden belangrijk verstevigd kan worden door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten, waaronder materialen zoals kleding, tassen, netten, ballen, goals en dergelijke, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet direct verband houden met de voetbalsport. Dergelijke zaken zullen er toe bijdragen dat de saamhorigheid en de vereenzelviging met de clubidentiteit worden bevorderd. Deze activiteiten kunnen van allerlei aard zijn, maar dienen in ieder geval te passen binnen respectabele normen en waarden die de vereniging Luctor et Emergo zichzelf heeft aangemeten.

Het beschikbaar stellen van materiaal en het organiseren van extra activiteiten is een dure aangelegenheid die niet rechtstreeks uit de contributiebijdragen betaald kunnen worden. Luctor et Emergo streeft er immers naar om het lidmaatschap voor een ieder bereikbaar te houden. Om óók in de toekomst een bloeiende voetbalvereniging te kunnen blijven, is het met name van belang om over voldoende financiële middelen te kunnen beschikken. Luctor et Emergo verwacht dat de vereniging extra middelen aan kan trekken door middel van sponsoring. Deze sponsorbijdragen, financieel en materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

Om activiteiten rondom sponsoring in goede banen te leiden heeft het bestuur van Luctor et Emergo hiervoor een “Sponsorcommissie” in het leven geroepen. Hiermee is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

De Sponsorcommissie heeft o.a. als taak;

– verzorgen en coördineren van alle taken rondom sponsoring van Luctor et Emergo.
– onderhouden/versterken van contacten met de bestaande sponsors
– het verwerven van nieuwe sponsors
– aanspreekpunt zijn, binnen de vereniging, betreffende álle sponsorzaken
– het bestuur informeren over de lopende gang van zaken

De Sponsorcommissie van Luctor et Emergo bestaat uit de volgende leden;

VoorzitterD. Langejansdanny@luctor-et-emergo.nl06-22957848
PenningmeesterC. Ekkelsponsor@luctor-et-emergo.nl
Commissielid Algemene zakenJ. Nijkampjeffrey@luctor-et-emergo.nl06-24932248

In onderstaand magazine treft u de diverse mogelijkheden aan voor sponsoring van Luctor et Emergo. Elke steun, in welke vorm dan ook, wordt door ons bijzonder gewaardeerd. Wij hopen op continuering van uw steun aan onze vereniging of u als nieuwe sponsor te mogen verwelkomen. Welke vorm van sponsoring u ook kiest, u mag van ons verwachten dat wij uw bedrijf zo goed en effectief mogelijk onder de aandacht brengen. U kunt er op rekenen dat we er alles aan doen een professionele partner op sportgebied te zijn!

Download hier het sponsormagazine van Luctor et Emergo