Vrijdagavond 7 september jl. is Sandor Nijkamp op de jaarvergadering met een overgrote meerderheid gekozen tot nieuwe voorzitter van Luctor. Hiermee komt een einde aan een lange zoektocht naar voorzitter die de club in roerige tijden wil leiden. Het bestuur bedankt Klaas Meijer die tot aan de zomervakantie de positie van interim-voorzitter had bekleed. Christiaan Noppers stopt als voorzitter van technische zaken en blijft uiteraard wel actief als trainer-coach van de jeugd onder 19. Ook Christiaan werd bedankt voor zijn bewezen diensten.

Tijdens de jaarvergadering werden ook de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement en het sanctiebeleid door de leden akkoord bevonden. Deze documenten zullen binnenkort op de website geplaatst worden.

 

In een 1e reactie gaf Sandor Nijkamp aan met veel inzet en enthousiasme de uitdaging als voorzitter op te pakken om de club in stabiel vaarwater te brengen. Tegelijkertijd gaf hij aan dat niet alleen te kunnen en deed een klemmend beroep aan de leden om hem hierbij te helpen.

 

Zoals bekend keert Luctor al enige tijd in een lastige fase door onderbezetting van vitale functies, zoals openstaande bestuursfuncties en kaderfuncties. Daardoor komt al het werk op een beperkte groep vrijwilligers terecht. De komende weken zal geprobeerd worden d.m.v. ouderbijeenkomsten begrip te krijgen voor het feit dat alles momenteel niet loopt, zoals verwacht wordt. Bepaalde teams hebben nog geen leider of trainer. Anderzijds wordt in de bijeenkomst ook een dringend beroep gedaan aan ouders om een taak op te pakken. Alleen door gezamenlijk het werk op te pakken vanuit een positieve insteek zorgt ervoor dat Luctor de club blijft waarin iedereen met plezier kan voetballen!

 

De benoeming van Sandor Nijkamp is een flinke stap in de goede richting en zijn er al leden bereid gevonden hem en de club daarbij te helpen!