Zondag 10 juni jongstleden kon de sponsorcommissie van Luctor et Emergo op het sponsortoernooi een mooi succesje vieren: OBIE Diervoeders,heeft zich ook voor het seizoen 2018-2019 als hoofdsponsor verbonden aan de club.

Vlnr: Danny Langejans, Henri Obermeijer en Klaas Meijer

Onder het toeziend oog van sponsorcommissievoorzitter Danny Langejans tekenden OBIE-eigenaar Henri Obemeijer en Luctorvoorziter Klaas Meijer het nieuwe contract.

 

Bovenstaande foto is beschikbaar gesteld door: http://www.ikworstelenkomboven.com/