Luctor et Emergo is per direct op zoek naar een

VOORZITTER

Luctor et Emergo is een (middel-) grote gezonde voetbalclub die momenteel zoekt naar een nieuwe voorzitter. Luctor et Emergo is een familiaire club die zich onderscheidt door een volkse no-nonsense mentaliteit met een draagvlak van leden uit alle lagen van de maatschappij. Respect, aandacht voor elkaar en hulpvaardigheid staan hoog in het vaandel.
Daarnaast streeft Luctor et Emergo sportief altijd naar het hoogst haalbare met, het liefst, eigen leden gestuurd door een zo optimaal mogelijke jeugdopleiding. Daarbij is plezier en gezelligheid belangrijk.
Luctor et Emergo heeft de afgelopen 10-15 jaar een sterke groei doorgemaakt. Naast algemene uitdagingen in de maatschappij / bij verenigingen is er behoefte aan (door)ontwikkeling van beleidszaken, bestuurlijke structuur/cultuur en PR & Communicatie.

Het is een pré dat de nieuwe voorzitter affiniteit heeft met Luctor et Emergo, maar voorwaarde is een brede interesse in voetbal. We zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke voorzitter met een brede interesse voor de club en haar leden en alles wat daar bij komt kijken.

Wat wordt er van de voorzitter verwacht:
• heeft bestuurlijke / leidinggevende ervaring;
• heeft het vermogen om mensen/partijen te verbinden;
• draagt bij (met overige bestuursleden) aan het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;
• leidt en neemt tweewekelijks deel aan de vergaderingen van het bestuur;
• maakt deel uit van het bestuur;
• leidt Algemene Leden Vergadering;
• is spreekbuis van de vereniging naar buiten (o.a. gemeente en de bond).

We verwachten dat de taak van Voorzitter binnen Luctor et Emergo een tijdsinspanning zal vergen van 5 – 10 uur per week. Dat is natuurlijk afhankelijk van de wijze van invulling en de noodzaak van het moment.

Uw interesse naar deze functie kunt u richten aan: Marian Bos, secretaris Luctor et Emergo: r.bos91@kpnplanet.nl.

Luctor et Emergo Horstlaan 3 • 7602 AM Almelo Sportcomplex “de Horst”Tel. 0546 – 863473