Lid worden

Aanmelding van een nieuw jeugdlid kan alleen bij de coordinator van de betreffende leeftijdscategorie. Na akkoord van de coordinator wordt het lidmaatschap bevestigd en krijgt U een kopie.

leeftijdscategorieCoördinatortelefoonnummeremailadres 
JO19+JO17-juniorenRob Bos06-51596942r.bos91@kpnplanet.nl

Aanmelding van nieuwe jeugdleden kan bij Marian Bos 0546-865186

Voor senioren kunt U contact opnemen met de wedstrijdsecretaris  Herman Noppers 0546-864398.

 

Secretaris Luctor et  Emergo   Wedstrijdsecretaris  Luctor et Emergo Senioren en A-B junioren
Mevr. M. Bos Dhr. H.Noppers
Rengelinkstraat 37 Blauwhuisweg 44
7602 CL ALMELO 7603XS Almelo
Telefoon: 0546-865186 Telefoon: 0546-864398
E-mailadres: r.bos91@kpnplanet.nl E-mailadres: noppers@caiway.nl

 

Aanmelden en/of afmelden of andere mutaties bij Luctor et Emergo is alleen mogelijk door een formulier in te vullen. De betreffende formulieren zijn inschrijving, mutaties en  opzegging. Deze  formulieren kunt u hier downloaden.

 

U dient het formulier zo volledig mogelijk  in te vullen. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u vervolgens inleveren bij de secretaresse/secretaris of coordinator van de desbetreffende  leeftijdscategorie van onze vereniging. Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 4,50, Jeugdleden betalen € 2,50. Deze bedragen zullen per bank geïnd worden.

Overschrijving

Indien u zich aanmeldt bij avc Luctor et Emergo terwijl u nog lid bent van een andere vereniging, dient u het formulier “inschrijving” in te vullen. De secretaris zal dan het verzoek om overschrijving digitaal aanvragen bij de KNVB.

Wanneer u zich als lid van Luctor et Emergo wilt laten overschrijven naar een andere vereniging hoeft U zich alleen nog maar aan te melden als lid bij de nieuwe club. Wel dient U zich voor 30 juni  per mail af te melden als lid bij de secretaris van Luctor et Emergo.

De aanvraag voor overschrijving voor A- categorie dient uiterlijk vóór 15 juni van enig jaar bij de KNVB binnen te zijn. Zo niet, dan wordt de overschrijving door de KNVB niet in behandeling genomen.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris van onze vereniging. De opzegging dient uiterlijk 30 juni van enig jaar binnen te zijn. Wordt dit niet tijdig uitgevoerd, dan dient voor het volgende jaar alsnog de contributie te worden voldaan.

In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

Contributie

De contributie wordt uitsluitend via een automatische incasso per maand geínd. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier machtigt U  avc Luctor et Emergo om het verschuldigde contributiebedrag automatisch per maand van uw bankrekeningnummer af te schrijven.

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met een lidmaatschap voor de duur van een volledig seizoen. U bent dan ook contributie verschuldigd voor een geheel seizoen, ook indien u tijdens het lopende seizoen als lid bedankt.

De contributiebedragen voor het seizoen 2018/2019(1 juni 2018 t/m 30 juni 2019) zien er als volgt uit:

Contributiebedragen seizoen 2018-2019    
(1 juni 2018 t/m 31 mei 2019)Per maandPer jaar
Senioren
senioren€ 26,25
€ 315,00
steunend lid € 10,00
€ 120,00
Junioren
JO19 € 19,00
€ 228,00
JO17 € 18,00
€ 216,00
JO15 € 17,00
€ 204,00
JO13 € 15,50
€ 186,00
JO11 € 14,25 € 171,00
JO9 € 14,25 € 171,00
JO7 € 14,25 € 171,00
mini's€ 10,00€ 120,00
Inschrijfgeld senioren4,50 €
Inschrijfgeld junioren2,50 €
De vermelde contributiebedragen voor spelende leden zijn inclusief € 2,50 voor het kledingplan.

Voor meer informatie betreffende de contributie-inning kunt u contact opnemen met Marian Bos. Marian is op onderstaand telefoonnummer vanaf 18.00 uur te bereiken.

Marian Bos
Rengelinkstraat 37
7602 CL Almelo
Telefoon: 0546 – 865186
E-mailadres: r.bos91@kpnplanet.nl