Het jeugdbestuur vergadert één keer per maand in de bestuurskamer van het clubgebouw. Men gebruikt hiervoor de tweede woensdag van de maand. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk vóór de eerstvolgende vergadering aanvragen.

Voorzitter
Notulist
VOETBALZAKEN
Coördinator JO 19 + JO 17Rob Bos0546-865186/06-51596942 r.bos91@kpnplanet.nl
Coördinator JO 15
Coördinator JO 13
Coördinator JO 11 + JO 9 + JO 7
Coördinator Meisjes afdeling
WEDSTRIJDZAKEN
Wedstrijdsecretaris A-B juniorenHerman Noppers0546-864398noppers@caiway.nl
Wedstrijdsecretaris C-F jeugd