Beste Leden

Het bestuur van avc Luctor et Emergo heeft de statuten, het huishoudelijk reglement
en het sanctiebeleid aangepast aan de eisen van deze tijd.
De oude statuten en het huishoudelijk waren voor het laatst opgemaakt in 1994.

De map met de nieuwe statuten, het huishoudelijk reglement en het
sanctiebeleid liggen vanaf 17 Mei ter inzage, voor alle stemgerechtigde
leden, dit zijn de leden van 18 jaar en ouder.
De map kunt U verkrijgen bij de barmensen.
Wij verzoeken U de map nadat U die heeft ingezien terug te geven aan de barmensen.

De KNVB heeft zijn goedkeuring aan de nieuwe statuten gegeven.
In een Algemene Jaarvergadering die later dit jaar zal worden gehouden, kunnen de leden zich uitspreken over de statuten, het huishoudelijk reglement en het sanctiebeleid.
Voor op en aanmerkingen kunt u zich richten tot de secretaris van onze vereniging.

Bestuur avc Luctor et Emergo