Met vragen of ideeën kunt u terecht bij het Dagelijks bestuur, U kunt binnen lopen van 19.00 tot 19.30 uur of een afspraak maken met onze secretaris Marian Bos, telefoon: 0546-865186. Marian is dagelijks bereikbaar vanaf 18.00 uur.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Dagelijks Bestuur Sandor Nijkamp 06 – 12673795 sandornijkamp@gmail.com
Penningmeester Dagelijks Bestuur Rob de Groot 06 – 30167500 bml.degroot@gmail.com
Secretaris Dagelijks Bestuur Marian Bos 0546 – 865186 r.bos91@kpnplanet.nl
Afgevaardigde TC Algemeen Bestuur vacant
Afgevaardigde Beheercommissie Algemeen Bestuur Hans Oldenbroek 06-47933159  h.oldenbroek@outlook.com
Afgevaardigde Jeugdcommissie Algemeen Bestuur Maarten Schiphorst 06-22488851 maartenschiphorst73@gmail.com
Algemene Zaken Algemeen Bestuur Vacature

Vergaderdata

Het Algemeen bestuur vergadert om de 14 dagen op de maandagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

bestuur  
Maandag 18 februari 2019 Dinsdag 11 juni 2019?
Maandag 4 maart 2019 Maandag 24 juni 2019
Maandag 18 maart 2019 Maandag 8 juli 2019
Maandag 1 april 2019 Maandag 22 juli 2019
Maandag  15 april 2019
Dinsdag 29 april 2019
Maandag 13 mei
Maandag 27 mei