Met vragen of ideeën kunt u terecht bij het Dagelijks bestuur, U kunt binnen lopen van 19.00 tot 19.30 uur of een afspraak maken met onze secretaresse Marian Bos, telefoon: 0546-865186. Marian is dagelijks bereikbaar vanaf 18.00 uur.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Dagelijks Bestuur Sandor Nijkamp 06 – 12673795
Penningmeester Dagelijks Bestuur Rob de Groot 06 – 30167500 bml.degroot@gmail.com
Secretaris Dagelijks Bestuur Marian Bos 0546 – 865186 r.bos91@kpnplanet.nl
Afgevaardigde TC Algemeen Bestuur vacant
Afgevaardigde Beheercommissie Algemeen Bestuur Hans Oldenbroek 06-47933159  h.oldenbroek@outlook.com
Afgevaardigde Jeugdcommissie Algemeen Bestuur Maarten Schiphorst 06-22488851 maartenschiphorst73@gmail.com
Algemene Zaken Algemeen Bestuur Vacature

Vergaderdata

Het Algemeen bestuur vergadert om de 14 dagen op de maandagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

bestuur  
Maandag 14 augustus Maandag 05 maart 2018
Maandag 28 augustus Maandag 19 maart 2018
Maandag 11 september  Dinsdag 03 april 2018
Maandag 25 september Maandag 16 april 2018
Donderdag 16 oktober Maandag 30 april 2018
Maandag  30 oktober Maandag 14 mei 2018
Maandag 13 november Maandag 28 mei 2018
 Maandag  27 november Maandag 11 juni 2018
 Maandag 11 december Maandag 25 juni 2018

 

Donderdag 28 december
 Maandag 08 januari 2018 Maandag 9 juli 2018
Maandag  22 januari 2018 Maandag 23 juli 2018
 Maandag  05 februari 2018  Maandag 27 augustus 2018
 Maandag  19 februari 2018