Zoals op de nieuwjaarsreceptie afgesproken zou het bestuur de afwezige jubilarissen bezoeken.
Als eerst heeft het bestuur op woensdag 9 januari Geert Kroeze met een bezoek op het ziekenhuis verrast en hem aldaar gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap. Het bezoek werd zeer gewaardeerd. Met Geert gaat het beter maar heeft nog steeds last van benauwdheid. Het bestuur wenst hem een spoedig herstel toe.

Op donderdag 24 januari waren de volgende aan de beurt. De  heer Wout Bonthuis  werd voor zijn 65 jarig jubileum in het zonnetje gezet. Onder het genot van een kop koffie en cake werd het bord met inscriptie en een bos bloemen voor zijn partner overhandigd. Vele anekdotes vlogen over tafel en historie werd vol passie besproken. De heer Bonthuis was zeer verheugd met het bezoek.

Aansluitend werd de heer Henk Botterman en zijn vrouw Diny op Huize Friso bezocht voor zijn 70 jarig jubileum. Aan de heer Botterman werd een tinnen bord met inscriptie en de bij behorende bos bloemen overhandigd. Onder het genot van koffie met cake en de nodige blokjes kaas werd ook hier duidelijk dat de geschiedenis van onze vereniging en het mogen deelnemen hieraan met trots wordt gedragen.

De heren Kroeze, Bonthuis en Botterman willen we dan ook namens het bestuur en Luctor leden via deze weg van harte feliciteren met hun jubileum.

Voor de overige jubilarissen die door omstandigheden helaas niet bij de nieuwjaarsreceptie aanwezig konden zijn zoekt het bestuur een passende oplossing om de versierselen binnenkort alsnog op te spelden of te overhandigen.

Sandor Nijkamp
Voorzitter Luctor et Emergo