De beheerscommissie vergadert om de 14 dagen op de dinsdagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk vóór de eerstvolgende vergadering aanvragen.

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Hans Oldenbroek 06-47933159 h.oldenbroek@outlook.com
Secretaris Wim Melis 06 – 13512634
wimmelis29@gmail.com
Penningmeester Toon Hilgerink 06 – 13596208
toonhilg@gmail.com
2e Penningmeester / in- en verkoop Eef Bijen 0546 – 868410  riekbijen@gmail.com
Activiteiten  Mats de Groot  06- 26781990  matsdegroot@gmail.com
Onderhoud accommodatie Gerrit van Veen 0546 – 816638  gerritenria71@gmail.com
Barmensen  Yvonne van der Veen  06- 24813073  yvanderveen1962@gmail.com
 Leroy van Oorschot  06 -14550759  leroy_1990_11@hotmail.com
 Remy van der Bij  06 -14841972  remyvanderbij@hotmail.com
Accommodatiemeester Harm ten Napel 06 – 14164779