Beëindiging van het lidmaatschap kan allen schriftelijk of per mail bij de secretaris ( Marian Bos Rengelinkstraat 37
7602 CL Almelo of r.bos91@kpnmail.nl )van onze vereniging.
De opzegging dient uiterlijk 30 juni van enig jaar binnen te zijn.
Wordt dit niet tijdig uitgevoerd, dan dient voor het volgende jaar alsnog de contributie te worden voldaan.
Met vriendelijke groet
Marian Bos