We willen een ieder die zijn lidmaatschap wil beëindigen erop attenderen dat diegene dit moet doen door een mail te sturen naar onze secretaris Marian Bos R.Bos91@kpnplanet.nl en wel vóór 15 juni 2018.