De Jeugdcommissie van Luctor et Emergo is dringend op zoek naar
geschikte coördinatoren voor het nieuwe seizoen. Leden die zich hiervoor
geschikt achtten kunnen zich hiervoor aanmelden bij Maarten Schiphorst
06-22488851 (na 19:00) , maartenschiphorst73@gmail.com of op de club.

Ook voor meer informatie kunt U contact opnemen met Maarten Schiphorst

Met vriendelijke groet

Maarten Schiphorst