De activiteitencommissie zamelt sinds september 2014 maandelijks op de laatste woensdag van de maand en de zaterdag daaropvolgend papier in om de activiteiten van onze jeugdafdeling te bekostigen.

Inmiddels zijn wij de grens van 100.000 kg ingezameld papier voorbij!!!

Wij willen dan ook alle leden, buurtbewoners en overige grote papier verzamelaars hartelijk danken voor hun bijdrage!

Ook in 2017 gaan wij oud papier inzamelen en wel op:  
Woensdag27-12-2017

De maand mei 2017 wijkt af van de reguliere laatste woensdag van de maand. In verband met geplande activiteiten is de datum een week naar voren verschoven.

In de maand december 2017 zullen wij zoals inmiddels gebruikelijk is alleen op woensdag 27 december voor u klaar staan.

U kunt uw oud papier inleveren bij onze papiercontainer aan de Horstlaan 3. Deze staat naast de nieuwe kleedkamers die we in het voormalige gemeentegebouwtje gerealiseerd hebben en wel bij de splitsing Trouwehuislaan en Horstlaan.

Woensdagavond kunt U uw oud papier inleveren van 18.00 tot 20.00 uur

Zaterdagmorgen staan de heren van de oud papier inname klaar voor van 09.00 tot 12.00 uur.

De poort bij de nieuwe kleedkamers is dan geopend.