Lid worden

Aanmelding van een nieuw jeugdlid kan alleen bij de coordinator van de betreffende leeftijdscategorie. Na akkoord van de coordinator wordt het lidmaatschap bevestigd en krijgt U een kopie.

leeftijdscategorieCoördinatortelefoonnummeremailadres 
JO19-juniorenRob Bos0546-865186r.bos91@kpnplanet.nl
JO17-juniorenEdwin van Delden06-52011584evandelden@juicypear.nl
JO15-juniorenLeendert Molenaar06-53439878
JO15-juniorenJan Leussink06-30306352
JO13-pupillen 1-2Erik Soer06-10228934eriksoer@outlook.com
JO13-pupillen 3-4-5Thomas Procee
06-53937207
thomasprocee@gmail.com
JO13-pupillen 3-4-5Remco Vos06-12699926remcovos01@hotmail.com
JO11-pupillen 1-2Henk Frederiks06-37656463h.frederiks@caiway.nl
JO11-pupillen 3-4-5-6Simone Visschedijk06-10803180
JO9- JO8 pupillen en mini'sGerald van Klingeren06-13635836
meisjesEdwin van Delden06-52011584evandelden@juicypear.nl

 

Voor senioren kunt U contact opnemen met de wedstrijdsecretaris  Herman Noppers 0546-864398.

 

Secretaris Luctor et  Emergo   Wedstrijdsecretaris  Luctor et Emergo Senioren en A-B junioren
Mevr. M. Bos Dhr. H.Noppers
Rengelinkstraat 37 Blauwhuisweg 44
7602 CL ALMELO 7603XS Almelo
Telefoon: 0546-865186 Telefoon: 0546-864398
E-mailadres: r.bos91@kpnplanet.nl E-mailadres: noppers@caiway.nl

 

Aanmelden en/of afmelden of andere mutaties bij Luctor et Emergo is alleen mogelijk door een formulier in te vullen. De betreffende formulieren zijn inschrijving, mutaties en  opzegging. Deze  formulieren kunt u hier downloaden.

 

U dient het formulier zo volledig mogelijk  in te vullen. Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u vervolgens inleveren bij de secretaresse/secretaris of coordinator van de desbetreffende  leeftijdscategorie van onze vereniging. Het inschrijfgeld voor senioren bedraagt € 4,50, Jeugdleden betalen € 2,50. Deze bedragen zullen per bank geïnd worden.

Bent u ouder dan 11 jaar en u wilt spelend lid worden, dan moet u een pasfoto bijvoegen voor de aan te vragen KNVB spelerspas. Door ondertekening geeft u tevens toestemming dat de pasfoto en de persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor het vervaardigen van de KNVB spelerspas.

Personen die 16 jaar of ouder zijn, dienen tevens een kopie van het identiteitsbewijs bij te voegen.

Overschrijving

Indien u zich aanmeldt bij avc Luctor et Emergo terwijl u nog lid bent van een andere vereniging, dient u het formulier “inschrijving” in te vullen. De secretaris zal dan het verzoek om overschrijving digitaal aanvragen bij de KNVB.

Wanneer u zich als lid van Luctor et Emergo wilt laten overschrijven naar een andere vereniging hoeft U zich alleen nog maar aan te melden als lid bij de nieuwe club. Wel dient U zich voor 31 mei telefonisch of per mail af te melden als lid bij de secretaris van Luctor et Emergo.

De aanvraag voor overschrijving voor A- categorie dient uiterlijk vóór 15 juni van enig jaar bij de KNVB binnen te zijn. Zo niet, dan wordt de overschrijving door de KNVB niet in behandeling genomen.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris van onze vereniging. De opzegging dient uiterlijk 31 mei van enig jaar binnen te zijn. Wordt dit niet tijdig uitgevoerd, dan dient voor het volgende jaar alsnog de contributie te worden voldaan.

In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

Contributie

De contributie wordt uitsluitend via een automatische incasso per maand geínd. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier machtigt U  avc Luctor et Emergo om het verschuldigde contributiebedrag automatisch per maand van uw bankrekeningnummer af te schrijven.

Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met een lidmaatschap voor de duur van een volledig seizoen. U bent dan ook contributie verschuldigd voor een geheel seizoen, ook indien u tijdens het lopende seizoen als lid bedankt.

De contributiebedragen voor het seizoen 2016/2017(1 juni 2016 t/m 31 mei 2017) zien er als volgt uit:

Contributiebedragen seizoen 2017-2018    
(1 juni 2017 t/m 31 mei 2018
Senioren
senioren26,25 €
steunend lid10,00 €
Junioren
JO1918,25 €
JO1717,25 €
JO1516,25 €
JO13 15,25 €
JO1114,25 €
JO914,25€
JO714,25 €
Inschrijfgeld senioren4,50 €
Inschrijfgeld junioren2,50 €
De vermelde contributiebedragen voor spelende leden zijn inclusief € 2,50 voor het kledingplan.

Voor meer informatie betreffende de contributie-inning kunt u contact opnemen met Marian Bos. Marian is op onderstaand telefoonnummer vanaf 18.00 uur te bereiken.

Marian Bos
Rengelinkstraat 37
7602 CL Almelo
Telefoon: 0546 – 865186
E-mailadres: r.bos91@kpnplanet.nl