Afgelopen donderdagavond 14 december bereikte ons het droevige bericht dat Henk de Leeuw plotseling is overleden. Henk is als 11 jarig jongetje bij Luctor et Emergo komen voetballen en was nog steeds nauw verbonden met zijn blauw-gele cluppie. Ook nadat Henk verhuisde na Borne was hij bijna altijd aanwezig bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en vulde hij de kantine met zijn altijd positieve instelling en zijn niet aflatende humor. Hij hield van gezelligheid en was zelf ook een van de gangmakers. Ook kon Luctor altijd een beroep op hem doen als er werkzaamheden waren. Vele verbouwingen en de verhuizing naar de Horstlaan was hij aanwezig om te helpen met het aanleggen van het elektra. Vorig jaar nog heeft hij samen met Bennie Visschedijk  gezorgd voor de benodigde nieuwe lampen in de kantine. Niets was Henk teveel.Ook iedere nieuwjaarsreceptie was Henk samen met veel van onze oudere leden te vinden in onze kantine. Samen haalden ze herinneringen aan de oude tijden op en als je bij hen aan tafel ging zitten kreeg je  geweldige anekdotes te horen van hun jonge jaren bij de club Luctor et Emergo. Aankomende nieuwjaarsreceptie is met het overlijden van Henk een lege plek aan de tafel met jubilarissen. Henk zou namelijk gehuldigd worden met zijn 65 jarig lidmaatschap. We zullen zijn positieve instelling, humor en gezelligheid enorm gaan missen. Henk is 76 jaar geworden.

Langs deze weg willen wij de familie, naaste familie, vrienden en kennissen condoleren en wensen hen heel veel sterkte toe om dit grote gemis te verwerken.

Bestuur en leden Luctor et Emergo.

De familie stelt een ieder die afscheid wil nemen van Henk en hen wil condoleren  hiervoor in de gelegenheid en wel op zondag 17 december 2017 van 19.00 tot 19.30 uur. Dit zal plaatsvinden in:

Uitvaarthuis

Stationsstraat 9

Borne.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.