Met vragen of ideeën kunt u terecht bij het Dagelijks bestuur, U kunt binnen lopen van 19.30 tot 20.00 uur of een afspraak maken met onze secretaresse Marian Bos, telefoon: 0546-865186. Marian is dagelijks bereikbaar vanaf 18.00 uur.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Dagelijks Bestuur Ernst Soer 06 – 13009124 ernstmargotsoer@Hotmail.com
Penningmeester Dagelijks Bestuur Rob de Groot 06 – 30167500 bml.degroot@gmail.com
Secretaris Dagelijks Bestuur Marian Bos 0546 – 865186 r.bos91@kpnplanet.nl
Afgevaardigde TC Algemeen Bestuur Chris Noppers 06-54994910  noppers@caiway.nl
Afgevaardigde Beheercommissie Algemeen Bestuur Hans Oldenbroek 06-47933159  h.oldenbroek@outlook.com
Afgevaardigde Jeugdcommissie Algemeen Bestuur Maarten Schiphorst 06-22488851 maartenschiphorst73@gmail.com
PR/Communicatie Algemeen Bestuur Henriëtte Poelakker 06-15563111 tonnypoelakker@Hotmail.com

Vergaderdata

Het Algemeen bestuur vergadert om de 14 dagen op de maandagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw.

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

bestuur  
Maandag 08 augustus Maandag  14 november
Maandag 22 augustus Maandag 28 november
Maandag 05 september Maandag 12 december
Maandag 19 september Dinsdag  27 december 2016
Donderdag 03 oktober Maandag  09 januari 2017
Maandag  17 oktober Maandag  23 januari 2017
Maandag 31 oktober Maandag  06 februari 2017