Met vragen of ideeën kunt u terecht bij het Dagelijks bestuur, U kunt binnen lopen van 19.00 tot 19.30 uur of een afspraak maken met onze secretaresse Marian Bos, telefoon: 0546-865186. Marian is dagelijks bereikbaar vanaf 18.00 uur.

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Dagelijks Bestuur Ernst Soer 06 – 13009124 ernstmargotsoer@Hotmail.com
Penningmeester Dagelijks Bestuur Rob de Groot 06 – 30167500 bml.degroot@gmail.com
Secretaris Dagelijks Bestuur Marian Bos 0546 – 865186 r.bos91@kpnplanet.nl
Afgevaardigde TC Algemeen Bestuur Chris Noppers 06-54994910  noppers@caiway.nl
Afgevaardigde Beheercommissie Algemeen Bestuur Hans Oldenbroek 06-47933159  h.oldenbroek@outlook.com
Afgevaardigde Jeugdcommissie Algemeen Bestuur Maarten Schiphorst 06-22488851 maartenschiphorst73@gmail.com
PR/Communicatie Algemeen Bestuur Henriëtte Poelakker 06-15563111 tonnypoelakker@Hotmail.com

Vergaderdata

Het Algemeen bestuur vergadert om de 14 dagen op de maandagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

bestuur  
Maandag 14 augustus Maandag  20 november
Maandag 28 augustus Maandag 04 december
Maandag 11 september Maandag 18 december
Maandag 25 september Dinsdag 02 januari 2018
Donderdag 09 oktober Maandag  15 januari 2018
Maandag  23 oktober Maandag  29 januari 2018
Maandag 06 november Maandag  12 februari 2018