De beheerscommissie vergadert om de 14 dagen op de dinsdagavond in de bestuurskamer van het clubgebouw. Men gebruikt hiervoor de even weken van het jaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk vóór de eerstvolgende vergadering aanvragen.

Portefeuille Naam Telefoonnummer E-mailadres
Voorzitter Hans Oldenbroek 06-47933159  h.oldenbroek@outlook.com
Secretaris Wim Melis 06 – 13512634
wimmelis29@gmail.nl
Penningmeester Toon Hilgerink 06 – 13596208
toonhilg@gmail.com
2e Penningmeester / in- en verkoop Eef Bijen 0546 – 868410
Activiteiten
Onderhoud accommodatie Gerrit van Veen 0546 – 816638
Barmensen
Accommodatiemeester Harm ten Napel 06 – 14164779