Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk naar de secretaris van onze vereniging Marian Bos, Rengelinkstraat 37, 7602 CL Almelo  of via een mail naar R.Bos91@kpnplanet.nl
 De opzegging dient uiterlijk 31 mei van enig jaar binnen te zijn. Wordt dit niet tijdig uitgevoerd, dan dient voor het volgende jaar alsnog de contributie te worden voldaan.